top of page
  • Фото автораOleksii Kushch

Економічна ситуація в Україні. Тематичний випуск: зовнішня торгівля

Автор – Кущ Олексій


Статистичні дані щодо торгівельного обороту та його структури, дають можливість оцінити вплив фактору війни на стан економіки та ефективність амортизаційних заходів держави щодо мінімізації кризових явищ.


Дані статистики свідчать про рівень падіння експортного потенціалу на 30-35% та збільшення імпортної залежності економіки на 15-20%.Товарна структура зовнішньої торгівлі за 9 місяців 2022 року/ Commodity Pattern of Foreign Trade of Ukraine, January-September 2022


Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях./Excluding the temporarily occupied territories of the Autonomous Republic of Crimea, the city of Sevastopol and the city of Sevastopol and part of temporarily occupied territories in the Donetsk and Luhansk regions.

 

Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних./ Note. In some cases, the sum of the components may not be equal to the result due to rounding data. Експорт товарів з України за дев‘ять місяців 2022 року склав 33 млрд дол або 68,6% від обсягу аналогічного періоду минулого року.


Падіння експорту, склало, таким чином, більше 31%.


Імпорт товарів в Україну за дев‘ять місяців 2022 року склав 38,5 млрд дол або 76,3% від обсягу аналогічного періоду минулого року.


Падіння експорту, склало, таким чином, більше до 23%.


Більш низькі темпи падіння імпортних поставок призвели до розширення торгового дефіциту до 5,5 млрд дол.


Вказана динаміка пояснюється як різким падінням внутрішнього виробництва (енергетична криза, знищення активів, втрата ринків збуту, зменшення можливостей логістичних та транспортних комунікацій), а також збільшення поставок критичного імпорту в Україну.


Враховуючи фактор «імпортного вирахування», відносні збільшення імпорту та зменшення експорту, будуть відігравати додаткову роль у прискоренні темпів економічного падіння (зменшення ВВП) у 2022 році.


На цей час, торговий дефіцит буде компенсуватись міжнародною фінансовою допомогою та зовнішніми кредитами, але на етапі післявоєнного відновлення, розширення торгового дефіциту буде виступати одним із базових чинників низьких темпів економічного зростання.


Фактор «воєнної кризи» у 2022 році суттєво відрізняється від аналогічного набору факторів «пандемічної кризи» у 2020 році, коли найбільше відносне падіння було зафіксоване у сегменті імпорту, а не ескпорту.


Регіональні обсяги зовнішньої торгівлі товарами за 9 місяців 2022 року /Regional volumes of foreign trade in Goods, January-September 2022


Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях./ Excluding the temporarily occupied territories of the Autonomous Republic of Crimea, the city of Sevastopol and a part of temporarily occupied territories in the Donetsk and Luhansk regions. З урахуванням не розподілених за регіонами поставок газу природного./ Including natural gas supply undistributed among regions.

 

Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних./ Note. In some cases, the sum of the components may not be equal to the result due to rounding data.

Найбільші темпи падіння експорту зафіксовані в областях, які постраждали внаслідок війни: Донецька, Луганська, Чернігівська, Сумська, Харківська.


Відносно високі темпи експорту підтримуються в областях, охоплених програмами релокації підприємств: Волинська, Вінницька, Закарпатська, Чернівецька, тощо.Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі України товарами у вересні 2022 року / Volume, price and terms of trade indices for merchandise trade of Ukraine, September 2022 (до відповідного місяця попереднього року)/

(to corresponding month of previous year)


Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях./Excluding the temporarily occupied territories of the Autonomous Republic of Crimea, the city of Sevastopol and the city of Sevastopol and part of temporarily occupied territories in the Donetsk and Luhansk regions.

Індекс умов торгівлі за обсягом за 9 місяців 2022 року склав 136,5%, а аналогічний індекс за цінами – лише 69,2%, що свідчить про те, що фізичні обсяги експорту суттєво перевищують цінові параметри, які, у свою чергу, переважають у структурі імпорту.


Вказане співвідношення пояснюється превалюванням сировинних товарів у експорті та товарів з високою доданою вартістю – у імпорті.


Резюме:


Такі заходи держави як «Стамбульська зернова ініціатива» (ініційована президентом України Володимиром Зеленським) частково амортизують кризу експорту за рахунок розширення існуючих логістичних та транспортних можливостей і коридорів.


Показники експорту зернових та іншої агарної сировини, на 10-20% вище за середньозважені показники експорту за всіма товарними групами.


В той же час, криза експорту, переважно у логістичному та транспортному компонентах – є одним із ключових викликів нинішньої економічної кризи, найбільш глибокої у новітній історії України, починаючи з 2000-х років.


Допомога західних партнерів на даному етапі трансформується у збільшення імпортної залежності української економіки.


За допомогою так званого «експортного методу» оцінки падіння ВВП, глибину економічного падіння за перші 9 місяців 2022 року можна визначити на рівні 30-35% та більше 40% - за підсумком року.


Економічна ситуація в Україні Тематичний випуск зовнішня торгівля
.pdf
Download PDF • 222KB

149 переглядів0 коментарів

Comments


bottom of page